İltizam Usulü

(Tax farming) Ortaçağın sonlarına doğru Avrupa ülkelerinde daha sonra­ları da Osmanlı İmparatorluğunda uy­gulanmış bir vergi tahsil yöntemidir. Bu yöntemde devlet belirli bir bölgede ve dönemde, vergi toplama işini mülte­zim denen müteahhitlere bir sözleşme ile bırakırdı. Böylece mültezim devlete belirli bir toplam vergi geliri sağlama karşılığında vergi toplama yetkisini elde ederdi. Mültezimler kazançlarını yüksek tutmak için mükellefleri çok sı­karlar ve vergi tahsilatında büyük hak­sızlıklar ortaya çıkardı.