İmalat Sanayisi

(Manufacturing industry) Sanayinin üç önemli dalından biri ve en önemlisi­dir. Sanayi sınıflandırmasındaki diğer dallar madencilik ve enerjidir. Sanayi, madenciliğin ürünlerini işler ve ener­jinin de önemli bir bölümü de imalat sanayisi tarafından kullanılır. İmalat sanayisi elle veya makine ile fabrika­da veya atölyede yapılan her tür üreti­mi kapsar. İmalat sanayinin alt dalları içinde en önemlileri gıda, ana metal, kimya, otomotiv, tekstil, giyim eşyası ve temel eczacılık ürünleri sanayileridir.