IMF Niyet Mektubu

(Letter ofintent) Bir üye ülkenin IMF’den finansal destek talep ettiği ve destek alması durumunda uygulama taahhü­dünü verdiği finansal ve ekonomik ön­lemleri anlattığı resmi belgedir. Niyet mektubuna çoğunlukla bir “Ekonomik ve Finansal Politikalar Memorandu­mu” eşlik eder.