IMF Performans Kriterleri

(Performance criteria) IMF’ye verilen reform programında ve niyet mektu­bunda belirtilen parasal ve bütçe hedef­leri için belirlenmiş makroekonomik göstergelerdir. Her üç veya altı ayın sonunda gerçekleşen göstergeler, aynı konudaki performans kriterleri ile kar­şılaştırılır. Eğer gerçekleşmeler perfor­mans kriterlerine uygunsa bir sonraki kredi dilimi serbest bırakılır.