İmtiyaz

(Concession) Özel hukuk kişilerine, ka­munun mülkiyetindeki bazı varlıkların işletilmesi veya bazı kamu hizmetleri­nin yürütülmesi hakkının verilmesidir.