İmtiyazlı Hisse

(Preferred stock) İmtiyazlı hisse senedi veya imtiyazlı paylar; kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi haklarda, paya tanınan üstün bir hak veya kanun­da öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkı şeklinde tanımlanmıştır. İmti­yaz, hisse senedine ilk esas sözleşme ile veya daha sonra esas sözleşme değişik­liği yapılarak tanınabilir.