Incoterms

(Incoterms) Uluslararası Ticaret Oda- sı’nın (International Chamber of Com­merce), belirlediği uluslararası dış ticaret koşulları için kullanılan bir kı­saltmadır. Kısaltma International Com­mercial Terms kelimelerini ilk hecele­rinden türetilmiştir. Incoterm sistemi 1936’dan başlayarak çeşitli mal taşıma ve teslim yöntemleri ile ilgili standart tanımlar yapmıştır. FOB, CIF ve benzeri terimler tüm ülkeler tarafından kullanıl­mıştır. Teslim terimleri sisteminde en son değişiklik 2020 yılında yapılmıştır.