İndirim Sistemleri

(Rebate schemes) Alıcıların belirli şe­kilde davranmaları karşılığında sağ­lanan fiyat indirimlerine genel olarak “indirim sistemleri” denilmektedir. İndirim sistemlerinde alıcılara geti­rilen yükümlülük, herhangi bir ürüne ilişkin belirli bir miktarın aynı satıcı­dan alınması şeklinde objektif bir ko­şul olabilir. Alıcının satıcı dışındaki hiçbir sağlayıcıdan ürün almamasını öngören bir münhasırlık şartı ya da alıcının satış faaliyetlerine veya satış sonrası faaliyetlere katkı sağlaması gibi değişik koşullar da görülmektedir. İndirim sistemleri en geniş anlamda, alıcılara getirilen alım yükümlülüğü­ne bağlı olarak “tek ürün indirimleri” (single product rebates) ve “paket in­dirimleri” (bundled rebates) şeklinde sınıflandırılmaktadır.