İnsani Yoksulluk Endeksi

(Human Poverty Index) Endeksi oluş­turan değişkenler olumsuz niteliktedir. Kırk yaş altı yaşam süresi olasılığı, ye­tişkinler arasındaki okuma yazma bil­meyenlerin oranı, sağlıklı içme suyuna sahip olmayan nüfusun yüzdesi, sağlık olanaklarından yoksun nüfusun yüzdesi, yeterli beslenemeyen beş yaş altı nüfusun yüzdesi ve gelir yoksulluğu dü­zeyinin altındaki nüfus gibi değişkenler dikkate alınarak hesaplanır. Endeks belirli dönemler için ve değişkenlere ağırlık verilerek Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nca hesaplanıp ya­yınlanmaktadır.