İnterbank

(Interbank) Bankalararası para piyasası­nın günlük kullanımdaki adıdır. Kısa dö­nemde likidite fazlası bulunan bankalar ile likidite ihtiyacı olan bankalar arasın­daki fon akımı Merkez Bankası aracılığı ile yapılmaktadır. Bu piyasada oluşan faiz oranına İnterbank faiz oranı denir.