İnternet ve Telekom

1980: Tim Bernars-Lee’nin yazdığı “Enqu­ire Within” programı World Wide Web’in ilk aşamasıydı.

 • Telnet’in kurulması internet iletişi­minde yeni bir aşama oluşturdu.
 • Associated Press, elektronik iletişimi gazetecilikte kullanmak için yeni bir sistem kurma çalışmalarına başladı.
1981: IBM ilk PC’yi satışa sundu.
 • Listserve sistemi e-posta iletişiminin ilk adımı oldu.
 • Osborne, ilk PC konseptini geliştirdi.
 • MS-DOS, bilgisayarlarda kullanılma­ya başlandı.

1982: İlk CD icat edildi.

 • Rick Skrenta adlı öğrenci şaka olsun diye ilk bilgisayar virüsünü oluşturdu.
1983: Apple’ın Lisa’sı ilk iş bilgisayarı olarak piyasaya çıktı.
 • Alan adı sistemi (DNS) oluşturuldu ve edu. gov. com. ve benzeri isimler kulla­nılmaya başlandı.
 • ARPANET’te TCP/IP sistemi stan­dart hale getirildi. Bu iletişim protokolü internet iletişimini kolaylaştırdı.
 • 5 inçlik floppy diskler piyasaya çıktı. 1984: Apple Macintosh’u piyasaya sürdü.
1985: Batı Almanya, Fransa ve İtalya cep telefonları ile iletişimi mümkün kı­lacak GSM’nin oluşumu için bir araya geldi. İngiltere imzalanan anlaşmaya 1986’da katıldı.
 • CD-ROM’lar satışa sunuldu.

1986: GSM ile ilgili ilk çalışmalar başladı ve üç ülke arasında bir anlaş­ma (Memorandum of Understanding: MoU) imzalandı.

1987: Windows 1.01 piyasaya çıktı. 1988: Piyasaya sunulan “386” kuşağı bilgisayarlar, öncekine göre daha hızlı bir çalışma sistemi içeriyordu.

 • GSM’nin dijital standartları Nokia, Ericsson ve Siemens şirketleri tarafın­dan denendi.

1989: İnternette site sayısı 100 bini aştı.

 • Antivirüs şirketleri kurulmaya başlandı.
 • ETSI’nin (European Telecommuni­cations Standards Institute) kurulması ile GSM konusunda yeni bir aşamaya geçildi.
 • Thomas Campana e-posta iletimini mümkün kılan bir sistem kurdu.

1991: ARPANET sona ererken Tim Berners Lee, oluşturduğu World Wide Web (www) sistemini tanıttı. İnternet, bilgiye ve habere ulaşımı kolaylaştırdı ve hızlandırdı. Bilgi iletiminin küresel­leşmesi ve yaygınlaşması ekonomide verimliliği yükseltmeye başladı.

 • GSM, pilot proje olarak ilk kez bir fuarda teşhir edildi ve denendi. 2G (ikinci kuşak) cihazlar geliştirildi.
 • Kaydedilebilir CD’ler geliştirildi.
 • Web-cam, internet aracılığı ile görün­tü iletimini sağladı.
 • “Linux” ücretsiz işletim programı bilgi­sayar kullanıcılarının hizmetine sunuldu.
1992: İnternette “surf” deyimi ilk kez kullanıldı.
 • GSM ağı önce Avrupa’da gelişmeye başladı. İletişim, “roaming” anlaşmala­rı ile sınırları aştı.
 • İlk arama motoru Archie, Kanada’da denendi.

1993: GSM’nin dünyadaki cep telefonu abonesi sayısı 1 milyonu aştı.

1994: Jeff Bezos Amazon’u kurdu. in­ternet aracılığı ile ticaret, önce kitap, disk ve benzeri standart ürünlerde arttı.

 • Netscape arama motoru hizmet ver­meye başladı.

1995: Sun Microsystems Java’yı ge­liştirdi.

 • Kasım ayında American Personal Com­munications ABD’deki ilk ticari GSM servisini hizmete açtı.
 • Haziran ayında resmen faaliyete ge­çen MoU anlaşması, cep telefonu ala­nında 86 ülkede 12 milyon aboneye hizmet veren 156 GSM şirketini temsil ediyordu.
 • “e-bay” adlı elektronik alışveriş ve me­zat sitesi Fransa’da doğan İran asıllı Pier­re Morad Omidyar tarafından ABD’de kuruldu.
 • Windows 95 piyasaya çıktı.
 • İnternet ve bilgisayar şirketlerinin de­ğerleri borsada hızla yükselmeye başla­dı. “dot.com” patlaması genç girişimci­lere büyük paralar kazandırdı.
 • Internet Explorer sistemi devreye girdi.
 • İnternet aracılığı ile sohbet, “chat” baş­ladı.

1996: Netscape ile Microsoft arasında arama motorları rekabeti kızıştı.

 • Google, Stanford Üniversitesi öğren­cileri Larry Page ve Sergey Brin tarafın­dan kuruldu.
 • 10 Şubat günü dünya satranç şampiyo­nu Kasparov, IBM’in “Deep Blue 2” (De­rin Mavi 2) adlı bilgisayarı ile satranç oynadı. Altı maçlık karşılaşmayı Kaspa­rov 4-2 kazandı.
 • DVD teknolojisi piyasaya sunuldu. Kay­dedilebilir DVD için çalışmalar başlatıl­dı.
 • Web TV tanıtıldı.
 • Hotmail kuruldu.
 • Nokia, mobil web hizmetini sunmaya başladı.

1997: Wi/Fi standardı oluşturuldu.

 • business.com 150 bin dolara alıcı buldu.
 • 11 Mayıs’ta Kasparov bu kez Deep Blue’nun geliştirilmişi modeli ile rövanş karşılaşmasına çıktı. Bu kez “Derin Mavi” karşılaşmayı 3.5 puana karşı 2.5 puanla kazandı. Kasparov, bilgisaya­ra insanların müdahale ettiğini iddia etti. IBM uzmanları Deep Blue’ya 4000 pozisyon ve 700 bin büyük usta oyunu yüklemişlerdi.
 • İnternet blog yayınları başladı.

1998: MP-3 ve MP-4 cihazları internet aracılığı ile müzik eserlerinin ve görün­tünün iletişimini mümkün kıldı.

1999: Müzik paylaşım sitesi Napster kuruldu. Paylaşım sitelerinin yaygınlaş­ması üzerine müzik şirketleri telif hak­larının korunması için çok sayıda dava açtı. İnternet üzerinden müzik kaydının değişik yöntemlerle devam etmesi müzik endüstrisini olumsuz etkiledi.

 • Telefon şirketleri internete bağlanma hizmeti vermeye başladı.
 • David Filo ile JerryYang Yahoo’yu kurdu.
2000: İnternetteki WEB sitelerinin sa­yısı 20 milyona yükseldi.
 • İnternet ansiklopedisi Wikipedia hiz­met vermeye başladı. Jimmy Wales ve Larry Sanger’in bu projesi ilk kuruldu­ğunda Nupedia adını taşıyordu.
 • “dot.com” şirketlerinin büyük bölü­münü batıran kriz başladı.

2001: Mobil iletişimde üçüncü kuşak (3-G) teknolojisi kullanılmaya başladı.

2002: Linkedin mesleki sosyal ağ ola­rak faaliyete geçti.

2003: Bir günlük e-posta mesajlarının sayısı 5 milyara tırmandı. Elektronik posta, telgraf ve mektup iletişimini her yıl biraz daha geriletti.

 • Mark Zuckenberg Facebook sitesini kurdu. Sosyal medya siteleri umulan­dan daha fazla ilgi gördü.
 • Apple, iTunes müzik mağazasını faa­liyete geçirdi.
 • Skype kuruldu.

2005: YouTube.com kuruldu

 • Genişbant bağlantıları, çevirmeli bağ­lantıları geçti.

2006: Google, YouTube’u satın aldı.

 • Google Earth, uydu aracılığı ile harita hizmeti vermeye başladı.
 • Jack Dorsey Twitter’ı kurdu.
2007-Mart: İnternet kullanan kişi sa­yısı 1 milyar 114 milyona yükseldi.
 • Nisan: Google, Microsoft’u geçerek dünyanın en değerli küresel markası ve en çok ziyaret edilen Web sitesi oldu.
 • Haziran: Apple iPhone’u piyasaya sürdü.
2008: Nielsen araştırma şirketi, mobil web hizmetlerinde kritik kütlenin aşıl­dığını ve bu medyada verilen reklamla­rın kazanç getirebileceğini açıkladı.

2010: Facebook’u kullanan kişi sayısı 400 milyonu aştı.
 • Pinterest kuruldu.
 • Instagram faaliyete geçti.
 • Yahoo’dan ayrılan Brian Acton ve Jan Korun Whatsapp’ı kurdu.

2011: Microsoft, Skype’ı satın aldı.

2012: Dünya ülkelerinde elektronik ti­caretin toplam iş hacmi 1 trilyon doları geçti.

 • Facebook kullanıcılarının sayısı 1 mil­yarı aştı. Facebook Instagram’ı satın aldı.

2014: Facebook Whatsapp’ı şirketleri arasına kattı.

2016: Microsoft, mesleki sosyal ağ Linkedin’i satın aldı.

2017: Verizon Yahoo’ya 4.8 milyar do­lar ödeyerek sahip oldu.

2018: Facebook’tan yararlananların kişisel bilgilerinin, üçüncü kişi ve ku­rumlar tarafından kullanılması büyük sorunlara yol açtı. Sosyal medya şirket­leri, kimlik hırsızlığı ve kişisel bilgilerin hacker’lar tarafından ele geçirilmesini önlemek için yeni yöntemler geliştir­meye zorlandı.

2019 Ocak: Dünyada cep telefonu kul­lanan kişilerin sayısı 3 milyarı aştı.

 • Nesnelerin İnterneti sistemleri, seracı­lıkta verimliliğin yükseltilmesi ve risk­lerin azaltılmasında kullanılmaya baş­landı. Bazı şirketler tarla ve bahçelerde kablosuz sistemlerle zararlılarla müca­dele için nesnelerin internetini kullanan araçlar geliştirdi.