Iraksama

(Divergence) Gelişmekte olan ülkele­rin gelişmiş ülkelere yetişememesi ve aradaki gelişmişlik farkının büyümesi durumunu tanımlar.