Irgat

(Workmen) Kökü Yunancada işçi anla­mına gelen ergates kelimesidir. Türkçede vasıfsız tarım ve inşaat işçileri için kullanılmaktadır.