İş

1- (Work) Bir mal ve hizmet üretmek için harcanan emektir. 2- (Business) Tarım, sanayi ve hizmetler gibi sektör­lerde yürütülen faaliyetler de iş olarak tanımlanır. 3- (Profession) Kişinin ge­çim sağlamak için yaptığı iş veya mes­lektir. 4- (Job) Bir işyerinde çalışan ki­şiden istenen hizmet veya ona verilen görevdir.