İş Analizi

(Job analysis) İşletmelerde işlerin ni­teliklerinin, işin gerektirdiği sorumlu­lukların ve iş yapma koşullarının bilim­sel olarak incelenmesidir. İş analizinde, işin yapılacağı yer, işin gerektirdiği eği­tim deneyim ve beceri düzeyi, işle ilgi­li riskler ayrıntılı olarak incelenir. Bu bilgiler iş tanımlarının yapılmasında kullanılır. İş analizinin sonuçları söz konusu işi yapanlara verilecek ücretin belirlenmesinde de esas alınır.