İş Değerlemesi

(Job evaluation) İşlerin kendi arala­rındaki önem ve zorluk farklılıklarının belirlenmesi için yapılan çalışmadır. Bu çalışma işlerin birbirleri ile karşı­laştırılmasını da içerir. İş değerleme sistemleri işletmedeki ücret skalasının belirlenmesinde temel alınabilir. Değerleme sürecinde puan yöntemi, faktör kıyaslama yöntemi ve yetkinlik bazlı değerlendirme yöntemi gibi farklı teknikler kullanılır.