İş Hayatında Gözlem

(Observing for business purpose) Göz­lem iş hayatı için birinci sınıf bir “araş­tırma” uğraşıdır. Usulünce yapıldığı takdirde gözlem, bilimsel araştırmalar ve değerli kitapların okunması kadar büyük yararlar sağlayabilir. Hayatın içinden yapılan gözlemler ve insanlar­dan dinlenen günlük öyküler zamanla beyinde birikir. Bu birikim önce, akıl almaz derecede karışık bir olaylar tra­fiği, içinden çıkılmaz bir kaos gibi algı­lanır. Neyin nereye gittiğini algılamak bu aşamada çok zordur. Bu karmaşa, gözlem süreci içinde bazen zihnin gözü, bazen de gözün zihni yönlendirmesi ile azalmaya başlar, Gözlemler derinleş­tikçe, binlerce izlenim bir şekilde düze­ne girer ve yavaş yavaş bir anlam kaza­nır. Gözlemler, başkalaşım sürecine bir “bakış açısı” olarak girer.

Bu bakış açısı, aklı ve zekâyı yönlendi­rir. Olayları ve olguları daha derinle­mesine araştırıp, konuyla ilgili rapor­lara ve kamuoyu araştırmalarına göz atıldığında sonuca iyice yaklaşılır. Bir gün, hem de hiç beklenmedik bir anda haftalar, aylar boyu yapılan gözlemler bir “kristal” gibi değerli bir iş fikri veya parlak bir çözüm olarak insanın karşı­sına çıkar. Aylar boyu yapılan gözlem­lerin ödülü güçlü bir sezgi ve derinlere giden bir içgörü olmuştur. Gözlemler sonucu oluşan sezgi, bilimsel yönetim ilkeleriyle birlikte kullanıldığında ba­şarıya giden yolu açabilir.