İş Rotasyonu

(Job rotation) İşyerinde çalışanların belirli bir program dahilinde önceden belirlenmiş bir süre için esas işi dışında bir işte çalışmasıdır. Bu uygulama işte­ki monotonluğu azalttığı gibi, çalışanla­rın yeni bilgi ve beceriler elde etmesini de kolaylaştırır.