İş Tasarımı

(Job design) Belirli bir işin veya işle­vin nasıl ve hangi ortamda ve kimlerle yapılacağının tasarlanmasıdır. Başlıca iş tasarımı teknikleri, iş rotasyonu, iş zenginleştirmesi, iş genişletme ve iş basitleştirmedir. İşin ekip veya gruplar çerçevesi içinde yapılmasının gerekip gerekmeyeceği de iş tasarımı çalışma­larında belirlenir.