İş Zenginleştirmesi

(Job enrichment) Bu terim, işin temel niteliklerinin, işçilerin ve diğer çalı­şanların kişisel gelişimlerine katkı ya­pacak şekilde düzenlenmesini tanım­lar. Zenginleştirilen işlerde çalışanlar daha fazla yetki ve sorumluluğa sahip­tir. İş zenginleştirmesi, çalışanların hem mevcut işlerindeki hem de sonraki dönemlerde çalıştıkları işlerdeki başa­rısına katkıda bulunabilir. İş zenginleş­tirmesi, iş genişletmesinden farklıdır. İş genişletmede işin unsurları sayı ve çeşitlilik açısından artar, işin niteliği açısından bir farklılık yoktur.