İşbirliği İçinde Rekabet

(Coopetition) Teşebbüslerin, rekabet avantajlarının bulunmadığına inan­dıkları bir takım işler için diğer teşeb­büslerle birlikte çalışmasını ifade et­mektedir. Bu sayede ortak maliyetler bölüşülmektedir. Bu durumda teşeb­büsler bir alanda maliyetlerden tasar­ruf ederken diğer alanlarda kıyasıya rekabete devam etmektedir. İşbirliği içinde rekabetin sürdürülebilir olması teşebbüslerin nerede rekabet edip, ne­rede birlikte çalıştıklarını çok net bir şekilde belirlemelerine bağlıdır.