İşbölümü

(Division of labour) İşgücünün, kapi­talizmin yükselmesi ve sanayileşme­nin gelişmesiyle daha da karmaşık hale gelen üretimin belli alt süreçlerinde uzmanlaşmasıdır. Örgütlerde ve şirket­lerde yapılacak işlerin küçük parçalara ayrılarak her birini bir işçinin sorum­luluğuna verilmesi ile işbölümü yaygın­laşmıştır. Ancak işbölümünde aşırıya kaçılması işçinin işin tümü ve şirketin faaliyeti konusundaki görüşünü da­raltarak eşgüdümü zorlaştırmaktadır. İşbölümü Adam Smith ve diğer klasik iktisatçıların ayrıntılı olarak incelediği bir konu olmuştur.