İşçi Sınıfı

(Working class) Marksist teoride üre­tim sürecine özgür iradesi ve sahip ol­duğu tek üretim faktörü olan emek gü­cüyle katılarak yalnızca ücret geliri elde eden sınıftır.