İşçi Şirketleri

(Workers’ companies) 70’li yıllarda yurt dışında çalışan işçilerin sermaye kurarak oluşturdukları çok ortaklı bir şirket türüdür. Çoğunlukla belirli bir ilden yurt dışına giden işçiler bir araya gelerek aynı ilde şirket kurmuşlardır. Bu şirketlerin büyük bölümü kuruluş yerlerinin hatalı seçimi, işletme ser­mayesi eksikliği ve kötü yönetim yü­zünden başarılı olamamıştır. Başarılı şirketler de işçilerin sermaye artırım­larına katılamamaları nedeniyle büyük sermaye sahiplerinin eline geçmiştir. Geçmiş dönemlerde de esnaf şirketleri ile hemşeri şirketleri denemeleri yapıl­mıştı. 1868-1873 arasında esnafın, 1924 ile 1934 arasında illerde yaşayanların kurduğu şirketler de kalıcı olamamıştı.