İşe Alım Görüşmesi

(Job interview) “Mülakat” da denen bu görüşme, işe alım ve yerleştirme ama­cıyla yapılan yüz yüze görüşmedir. Bire bir görüşme işveren vekili tarafından yapılır. Bu görüşmelerin akışı bazen önceden yapılandırılsa da genellikle sohbet havasında geçer. Bu görüşme türü sübjektif değerlendirmelere açık­tır. Panel görüşmede aday ikiden fazla işveren temsilcisinin karşısındadır. Sıralı görüşme yönteminde görüşme bire bir yapılır ama arka arkaya birkaç yönetici ile görüşülür. “Değerlendirme merkezi” yönteminde sayısı üçten fazla olan adaylara çalışmak istedikleri alan ile ilgili bir “örnek olay” verilir. Değer­lendirme görevlileri, adayların örnek olayın çözümü konusundaki görüş ve önerilerini inceler. Bu yöntemde bazen test sınavı da yapılabilir.