Işgücü Arzı

(Labour force supply) Türkiye’de 2000’li yıllarda nüfus artış hızının ge­rileme dönemine girmesine rağmen emek arzı hızlı bir şekilde artmıştır. Çünkü 2005 sonrasında işgücüne dahil olan gençler, nüfus artış hızının yüksek olduğu 1980 ile 1995 arasında doğduğu için, çalışabilir nüfustaki artış da aynı oranda yüksektir. Tarımsal istihdamda­ki gerilemenin, 1950-1990 döneminden sonra 2000’li yıllarda tekrar hızlanması da özellikle şehirlerde emek arzını artır­maktadır. Tarım sektöründeki istihda­mın toplam istihdama oranının gerile­mesi ile açığa çıkan nüfusun iş bulması giderek zorlaşmaktadır. Sanayide yeni işçi alımı, verimliliği yükselten makine ve teçhizat yatırımları nedeniyle sınırlı kalırken, finans, bilişim, inşaat, turizm gibi alanları içeren hizmetler sektörü de otomasyon nedeniyle işçi alımını düşük düzeylerde tutmaktadır. Tarımda açığa çıkan nüfusun bir bölü­mü büyük kentlere, bir bölümü de kendi il merkezlerine göç ederek işsizlik oranı­nı yükseltmektedir.