İşgücü Devir Oranı

(Labour turnover) Bir yılda işten ayrı- lanların sayısının toplam işçi sayısına bölünmesi ile bulunur. Oranın yüksek olması işçilerin şirketteki çalışma ko­şullarını olumsuz olarak değerlendir­diğini gösterir. İşgücü devir oranının yüksekliği işe alım ve alıştırma ile eği­tim giderlerinin yükselmesine yol açar. Bu olguya “işçi devridaimi” veya “işçi sirkülasyonu” da denir.