İşgücü Talebi

(Labour force demand) Ekonomik bi­rimlerin ve devletin çalıştırmak iste­diği işçi kitlesi işgücü talebinin kayna­ğıdır. Genellikle ekonomi büyüdükçe işgücü talebi de artar. Ancak bazı özel durumlarda ekonomi büyüdüğü halde işgücü talebi artmayabilir. Ekonominin büyüdüğü dönemlerde işgücü talebinin aynı ölçüde artmaması aşağıdaki ne­denlerden kaynaklanmaktadır:

  • Sanayicilerin ve iş insanlarının üretim­de eskisine göre daha ileri teknolojileri kullanması işsizliğin azaltılmasını önle­mektedir. Otomasyon düzeyi yükseldik­çe işçilerin yerini makineler almaktadır.
  • Yalın yönetim ve yönetim piramidinin yassılaşması, büyük şirketlerde orta yönetim kademelerinde de tasfiyelere neden olmaktadır. Bir süre önce işçile­rin fesih bildirimine imza atan orta ka­demedeki yöneticilerin bir bölümü de işsizler ordusuna katılmaktadır.
  • İnternetin, elektronik iletişim ve ti­caretin yaygınlaşması ise özellikle hiz­metler sektöründe istihdam imkânları­nı sınırlamaktadır.