İşgücüne Katılma Oram

(Labour participation rate) İşgücü­nün, kurumsal olmayan çalışma çağın­daki nüfus içindeki oranıdır. Türkiye’de 15-64 yaş arasındaki nüfusun işgücüne katılma oranı 2019 sonbaharında yüz­de 53.9 düzeyindedir. İstihdama katıl­ma oranı ise daha düşük ve yüzde 46.3 düzeyindedir. Bu oranların düşüklüğü­nün bir nedeni de kadınların çalışma hayatına erkeklerden daha düşük oran­da katılmasıdır. AB’ye üye ülkelerde bu oran ortalama olarak yüzde 70’i bulur.