İşkolu

(Manufacturing trade branch) İşkol­larına ayırma işlemi, iktisadi faaliyetin birbirine benzeyen işleri aynı başlık altında toplanmasıdır. İşkolu terimi çalışma ekonomisi alanında ve sendi­kaların örgütlenme alanlarını tespit sü­recinde kullanılmaktadır.