Iskonto

(Discount) Başkasına ait bir ticari se­nedi kırarak vadesinden önce devralan kişinin veya kurumun yazılı meblağdan yaptığı kesintidir. Iskonto, bir “erken ödeme” primi olarak kabul edilebilir. Iskonto işlemlerinin banka kanalından geçmesi şart değildir. Iskontoda faiz oranının düzeyi merkez bankalarının uyguladıkları para politikasına bağlıdır. Çünkü bankalar ellerindeki senetleri merkez bankalarına ibraz ederek kır­dırır ve aldıkları fonları yeni ıskonto işlemlerinde kullanırlar. Reeskont ve ıskonto oranları arasındaki fark banka­ların kazancıdır.