İşlem Hacmi

(Trading volume) Borsada her hisse se­nedi için gerçekleşen işlemlerde, hisse senedi sayısı ile işlem fiyatının çarpıl­masıyla elde edilen değerdir. Belirli bir zaman aralığında tüm hisse senetleri­nin işlem hacimleri toplamı, piyasanın toplam hacmini oluşturur.