İşletme Giderleri

(Overheads) İşletme giderleri, idari bö­lümlerde çalışanların maaşları, reklâm ve pazarlama giderleri gibi harcamaları kapsamaktadır.