İşletme İktisadı

(Managerial economics, business eco­nomics) Mikroekonomik çözümleme­nin işletmeye uygulandığı ve ekonomi teorisi ile uygulamalı iktisadı birleşti­ren ekonominin bir alt dalıdır.