İşletme Sermayesi

(Net working capital) İşletmenin dö­nen varlıklarının toplamı ile kısa vade­li borçlarının toplamı arasındaki fark işletme sermayesi olarak tanımlanır. Dönen varlıklar veya cari aktifler işlet­menin belirli bir hesap dönemi içinde paraya çevirebileceği varlıkları, kısa va­deli borçlar ise aynı dönem içinde öde­necek borçları kapsar. Dönen varlık­ların, kısa vadeli borçlardan fazla olan bölümü net işletme sermayesi veya net çalışma sermayesi diye adlandırılır. Bir yatırım kararı alınıp uygulandığında iş­letme sermayesi ihtiyacı da muhakkak dikkate alınmalıdır. Aksi takdirde kuru­lan fabrika veya işyeri atıl kalabilir.