İşletme Vergisi

1970 yılında çıkarılan 1318 sayılı Fi­nansman Kanunu ile kabul edilmiş ve belirli mal ve hizmetlerin tüketiminin vergilendirilmesini hedef alan bir pe­rakende satış vergisidir. Katma değer vergisinin öncülü olan bu verginin kap­samı 1972 yılında genişletilmiş, bu ver­ginin Katma Değer Vergisi’ne geçiş için kullanılması düşünülmüştür. Bu vergi uygulamadaki başarısızlık nedeniyle 1985 yılında yürürlükten kaldırılmıştır.