İstisnalar ile Yönetim

(Management by exceptions) İşlet­meler büyüdükçe, ürün ve pazar çeşit­lendirmesine gittikçe bir yöneticinin yönetmekle yükümlü bulunduğu fa­aliyetlerin sayısı çoğalmakta, tüm bu konularla ilgilenmesi ve karar vermesi zorlaşmaktadır. Bu sorun yöneticinin bazı konularda karar yetkisini astları­na devretmesi ile sonuçlanmaktadır. Ancak, astların bilgi, yetenek ve tecrü­beleri ile çözümlenemeyecek nitelik­te sorunlar ortaya çıktığında bunların hakkında karar verme, çözüme kavuş­turma sorumluluğu yöneticilerin ken­dilerinde kalmalıdır. Yetki devrinden istisna edilen bu tür kararlardan adını alan yönetim tarzına “istisnalara göre yönetim” adı verilmektedir.