İtme Stratejisi

(Push strategy) Bir şirketin ürününü tüketicilere benimsetmek için kapsam­lı tutundurma stratejilerini ve yüksek maliyetli reklam ve tanıtım kampanya­larını kullanmasıdır. Bu yöntem, geçen yüzyılın ilk üç çeyreğinde yaygın olarak kullanılmıştır. Pazarda tüketicilerin daha fazla söz ve karar sahibi olduğu 1975 sonrasındaki dönemde itme stra­tejisi etkisini zamanla kaybetmiştir.