Jamaika Anlaşması

(Jamaica Agreement) 70’li yıllarda ayarlanabilir sabit kur sisteminden es­nek kur sistemine geçilmesinden sonra IMF’nin ana sözleşmesinde bu doğrul­tuda bir değişiklik yapılması gerekli olmuştu. Değişiklik 1976 yılında Jama­ika’da yapıldığı için bu anlaşmaya “Ja­maika Anlaşması” dendi.