Japonya Sanayi Üretimi

Herhangi bir ayın sanayi üretimi verile­ri, takip eden ayın son haftasında yayın­lanır. Revizyon sonrası değerler ise ay tamamlandıktan 45 gün sonra açıklanır. 536 ürünün üretimindeki aylık deği­şimleri yansıtan bu gösterge işçi sayısı­na bakılmaksızın küçüklü büyüklü tüm özel sektör işyerlerini kapsar. İngilizce dilinde de hazırlanan bültenlerde sana­yicilerin gelecek iki ay için beklentileri de yer alır. Bu ülkede enflasyon oranları her hafta açıklanır. Her haftanın cuma günü öğle saatlerinde, tamamlanmış iki haftanın üretici fiyatları enflasyonu ka­muoyunu duyurulmaktadır.