Japonya "Tankan" Anketi

Japonya Merkez Bankası’nın her üç ayda bir sonuçlarını açıkladığı Tankan anketi, ekonomistler arasında en çok ipucu sağlayan ve güvenilen anketler­den biri olarak kabul görmektedir. Ja­ponca “Kigyo Tanki Keizai Kansoku Chosa” (Kısa Dönem Ekonomi Gözle­mi) kelimelerinden türetilen ve Tankan adı ile bilinen anket sonuçları Merkez Bankası’nın para politikasının belirlen­mesinde de kullanılmaktadır. Banka, yılın her çeyreğinin son ayında 9 bin şirkete anket formu yollar ve şirketle­rin yüzde 98’i bu formları cevaplandı­rır. Şirketlerin seçiminde sektör ve bü­yüklük kriterleri, gerçek dağılıma göre tespit edildiği için Tankan, ekonominin mevcut durumunu ve beklentilerini yansıtabilir. Sonuçlar, küçük orta ve büyük işyerleri için ayrı ayrı yayınlanır.