Jestiyon Usulü

(Budget gestion) Bütçe dönemi sona erdiğinde hangi aşamada olursa olsun bütçe hesaplarının mali yıl esasına göre kapatılmasını öngören bir yöntemdir.