Juglar Dalgaları

(Juglar cycles) Clement Juglar kon­jonktür dalgaları üzerinde çalışan ilk ekonomisttir. Esas mesleği doktorluk ol­masına rağmen önce demografi ile daha sonra ekonomik konjonktür ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Araştırmalarında 19. yüzyılda Fransa ekonomisini etkile­yen 14 dalga keşfetti, Bunların uzunluğu yaklaşık altı yıldı. Juglar dalgalanma­ların üç aşamasını refah, kriz ve tasfiye olarak açıklamıştı. 20. yüzyılın ilk yarı­sında konjonktür dalgalarını inceleyen ünlü iktisatçı Joseph Schumpeter, kendi bulduğu 7 ile 11 yıl arasındaki dalgalan­malara “Juglar dalgaları” adını verdi.