Kaba Hız

(Gross rate) Bazı demografik terimle­rin başındaki “kaba” kelimesi söz konu­su terimin yalnız genel nüfus sayısına oranlandığını gösterir. Hız örneğin yaş gruplarına veya cinsiyete göre hesaplan­dığında “kaba” kelimesi kullanılmaz.