Kaba Ölüm Oranı

(Gross death rate) Bir yıl içinde kayde­dilen ölümlerin sayısının nüfusun gene­line bölünmesi ile hesaplanan orandır.