Kabarit Farkı

Eskimiş, yıpranmış ve bir kısmı kop­muş kâğıt paraların değiştirilmesi sı­rasında, nominal değeri ile değiştirme değeri arasında ortaya çıkan farktır.