Kaçakçılık

(Smuggling) Ülke gümrük mevzuatının gerektirdiği işlemlere tabi tutmaksızın ve gümrük vergisi ödemeksizin ithalat ve ihracat yapılması kaçakçılık olarak tanımlanır. Ülkeden ihracı ve ülkeye ithali yasak olan herhangi bir madde ve eşyanın ihraç veya ithal edilmesi de ka­çakçılık kapsamına girer.