Kademe Azaltma

(Flattening management pyramid, de­layering) Büyüklü küçüklü şirketlerde, değişen koşullara karşı zamanında ön­lem alınmasını zorlaştıran en önemli engellerinden biri bürokrasidir. Bü­rokratların bir bölümü hataları ortaya çıkmasın diye aksaklıkları gizler, alt kademelerden yönetime yönelen bilgi akışını engeller. Şirketin üst yönetimi ile en alt kademesi arasında çok sayıda kademe bulunması ise alınan kararla­rın hayata geçirilmesini geciktirir. İş­letmelerde orta kademenin şişkinliği maliyetleri yükseltir. Bu tür işyerlerin­de çok sık toplantılar yapılır, çok sayıda komite ve komisyon oluşturulur. 80’li yıllara kadar özellikle büyük şirketler­de çok sayıda yönetim kademesi vardı. 50’li yıllarda General Motors şirketin­de yönetim kademelerini sayısı 29’a kadar tırmanmıştı. 80’li yıllarda 10 ile 12 arasındaki yönetim kademesi sayısı bile çok bulundu. General Electric ve General Motors’da 10, Motorola’da 12 olan yönetim kademesi sayısı 1980’den sonra alınan önlemler ile azaltıldı.