Kaime

Osmanlı İmparatorluğu’nda kâğıt para el yazması ve mühürlü olarak ilk kez 1840’da çıkarıldı. 1842’den sonra kâ­ğıt paralar matbaada basıldı. “Kaime-i Mutebere-i Nakdiye” diye adlandırılan kâğıt paraların 50, 100, 250 ve 500 ku­ruşluk kupürleri vardı. Bazı yıllarda 10 ve 20 kuruşluk banknotlar da basılıyor­du. Hazine bonosuna benzeyen ve yıllık yüzde 8 oranında faiz getiren, halkın adına “kayme” dediği bu para öncele­ri ilgi gördü ama kalpazanlar sahtesini yapınca gözden düştü. Hükümet 1851 yılında halktan adam başı 1.5 liralık iane-i umumiye toplayıp dolaşımdaki ka­imeleri İstanbul Beyazıt Meydanı’nda yaktı. Başlangıçta 1 kâğıt lira bir altın liraya eşitken, sürekli olarak kâğıt para basımı nedeniyle 1 altın liranın değeri zamanla yükseldi. Para basma imtiya­zının Osmanlı Bankası’na verilmesin­den sonra bu kez “eshamı cedide” deni­len yeni banknot dolaşıma çıktı. 1915’te hükümetin çıkardığı evrakı nakdiye adı verilen banknotlar 1927 yılına kadar dolaşımda kaldı.