Kalamazo

(Loose-leaf binder) Her çeşit kayıtların yapılmasına yarayan bir defter şekli­dir. İçerisine föy (yaprak) takılan ve bir anahtarla ara sına konulmak istenen föy sayısına göre ayarlanabilen maki­neli defter kabı anlamında da kullanılır. Kalamazo kapları bir çeşit klasör olup, serbest tek yapraklı iş kâğıtlarını cilt­lemeden ciltli gibi sağlam bir şekilde bir araya toplayabilir. Bunlar tahtadan veya benzeri kalın sert mukavvadan yapılmış ve içinde işletildiği vakit ile­ri geri hareket eden helezoni vidalı bir mekanizması olan 8-10 milimetre kalınlığında iki kaptan oluşur. Ayrıca föylerin açılıp takılması için anahtar tertibatı vardır. Kalamazolar, kapak bü­yüklüklerine ve bağlantı şerit sayılarına ve mesafelerine göre tiplere ayrılabilir.